OFERTA

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo zaprojektowanie oraz montaż systemu nawadniającego. W zależności od Państwa potrzeb możemy przygotować wyłącznie projekt, bądź jak to bywa w większości przypadków projekt wraz z wykonaniem instalacji wodnej.

Działanie systemu nawadniającego zależy w dużej mierze od poprawności wykonanego projektu. Pamiętajmy, że system nawadniający to inwestycja w przyszłość. Projektując nawodnienie musimy wziąć pod uwagę kształt ogrodu, rosnące lub zaplanowane rośliny oraz występujące elementy architektury. Planując poszczególne elementy systemu należy uwzględnić też zmiany, jakie dokonamy w przyszłości, czy planujemy dobudować altanę, poszerzyć rabatę, trawnik – wówczas warto pozostawić dodatkową sekcję do wykorzystania w przyszłości. Pozwoli to kosztownych przeróbek systemy nawadniającego.

Przy projektowaniu systemu istotna jest także lokalizacja źródła wody. Przed przystąpieniem do projektowania systemu należy dokonać pomiaru źródła wody (tzw. wydatku). W projekcie trzeba uwzględnić jaka ilość wody jest dostępna do obsłużenia poszczególnych sekcji systemu. Ważne jest, aby pamiętać, że elementy systemu takie jak zraszacze, linie nawadniające, mikrozraszacze, sączki mają inny stopień intensywności nawadniania i należy je łączyć za pomocą osobnych sekcji.